ITSEPUOLUSTUS / HOSINSUL

Itsepuolustus- eli hosinsul-harjoittelu kuuluu olennaisesti taekwondoon. Lajin tehokkaat ja suoraviivaiset tekniikat mahdollistavat toimivan puolustautumisen äärimmäisessä hätätilanteessa. Samoja tekniikoita harjoitellaan myös soveltamaan vahingoittamatta vastustajaa pahasti, mikä on tärkeää sekä moraalisten seikkojen että Suomen lain kannalta.

Hosinsulin toimiminen riippuu kolmesta keskeisestä tekijästä.

Ensinnäkin, on kyettävä reagoimaan uhkaan riittävän ajoissa ja oikealla tavalla. On säilytettävä harkintakyky ja taistelutahto, vaikka elimistön stressireaktiot (esim. sykkeen nousu, aistitoimintojen muuttuminen ja ajattelun yksipuolistuminen) tekevät tämän hankalaksi.

Toiseksi on säilytettävä tasapaino. Taekwondotekniikat toimivat parhaiten pystyasennossa, pystystä on lisäksi helpoin suojata itseään ja juosta pakoon tarvittaessa.

Vasta näiden perusasioiden jälkeen tulee kysymykseen tekniikoiden tekeminen. Tekniikoiden on oltava riittävän yksinkertaisia ja perusteellisesti harjoiteltuja, jotta ne voidaan suorittaa stressitilanteessa. Liikkeiden on oltava tehokkaita ja varmoja, jotta ne toimisivat epäedullisissakin olosuhteissa.

Harjoitteleme useita erilaisia tilanteita, kuitenkin niin että yksinkertaisilla ja nopeilla liikkeillä kykenemme puolustautumaan, mikäli siihen pakottava tarve on olemassa.